Opłaty

Kiedy bierzemy pożyczkę powinniśmy być świadomi wszystkich związanych z nią opłat. Każdy klient firmy pożyczkowej musi wiedzieć co oznacza termin całkowitych kosztów pożyczki. Jeżeli podpisujemy umowę z pożyczkodawcą, deklarujemy się zwrócić kwotę, którą pożyczamy w terminie, a ponadto musimy zapłacić prowizję. Oprócz prowizji możemy zostać obciążeni dodatkowymi opłatami, podatkami, marżami, a także kosztami dodatkowymi, takimi jak na przykład ubezpieczenie pożyczki.

Klient firmy pożyczkowej ma możliwość odstąpienia od umowy o pożyczkę bez podawania motywów swojej decyzji. Ma na tę decyzję czas przez czternaście dni od momentu podpisania umowy. Procedura odstąpienia od umowy zawarta jest w regulaminie pożyczkodawcy.

Klient może również spłacić pożyczkę przez terminem. Jeżeli zdecyduje się na taki krok, koszty pożyczki zostaną obniżone.

Firmy pożyczkowe oferują klientom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Odroczenie terminu spłaty pożyczki pozwala uniknąć karnych odsetek.

Klient, który nie spłaci pożyczki powinien liczyć się w wieloma negatywnymi następstwami, a także dodatkowymi kosztami. Zostają mu naliczone karne odsetki, zostaje obciążony również kosztami związanymi z windykacją i postępowaniem sądowym.

  1. Aplikacja
  2. Weryfikacja
  3. Szybki przelew